Actueel | Nieuws

terug

Bescherm de vrouwen en meisjes in en uit Afghanistan, NU!

16-08-2021

(Oproep aan Tweede Kamer en de Nederlandse regering inclusief haar posten in Afghanistan en de regio tot urgente actie.)

 

Het afgelopen weekend voltrok waar wij allemaal voor vreesden: Kaboel is ingenomen en de Taliban zetelt in het presidentiële paleis.  


Al in april dit jaar riepen wij mede namens onze Afghaanse partners en collega’s, op tot betere bescherming van de Afghaanse bevolking, en specifiek van vrouwen en meisjes. Ook vroegen wij om bescherming voor de vrouwen en jongeren, waaronder vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers, die Afghanistan ontvluchten, als gevolg van gerichte aanvallen en inperking van hun vrijheden.


We hebben geen tijd meer te verliezen. Onder het Taliban regime wordt structureel ieder recht op zelfbeschikking en ontwikkeling van vrouwen en meisjes afgebroken. Vrouwen en meisjes die met steun van onder andere Nederland, hun rechten en vrijheden de afgelopen twee decennia weer terugpakten, komen dankzij de huidige internationale militaire en politieke terugtrekking weer volkomen alleen te staan.


We zien nu al dat in door Taliban heroverd gebied, veel van de vrijheden en rechten die de afgelopen jaren zijn verworven, wegvallen. Vrouwen mogen niet meer zonder een mannelijke begeleider de straat op en meisjes wordt toegang tot scholing ontzegt. De vrouwelijke vredesactivistes en mensenrechtenverdedigers waarmee ook Nederland samenwerkt(e), worden gericht aangevallen en bedreigd.


Wij zijn solidair met iedereen, vrouwen, meisjes, mannen en jongens, in Afghanistan wiens veiligheid en vrijheden op het spel staat. Wij roepen de Tweede Kamer en de Nederlandse regering inclusief haar posten in Afghanistan en de regio, op dit ook te zijn. Daarom roepen wij op tot urgente actie:

 

  1. Bescherm categorisch vrouwen en meisjes die Afghanistan ontvluchten als gevolg van (dreigend) geweld en inperking van hun rechten en veiligheid, in zowel de regio als in Nederland. Dit geldt ook voor de vredesactivisten en mensenrechtenverdedigers, die met Nederlandse hulp- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties hebben samengewerkt. Bied consulaire, logistieke en financiële steun. Verstrek noodfondsen en middelen voor onderduikadressen, om vrouwen en hun families in staat te stellen zich in veiligheid te brengen. Versnel visumprocedures. Wees ruimhartig in de toekenning van asiel voor Afghanen en hun families die met Nederlandse hulp- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties hebben samengewerkt.
  2. Bescherm met alle mogelijke middelen de vrouwen en meisjes in Afghanistan tegen aanvallen en onderdrukking van de Taliban, en ander conflict gerelateerd geweld. Bied iedere diplomatieke, politieke, humanitaire en civiele steun die daarvoor nodig is. Bied deze steun aan vrouwen en meisjes in alle delen van het land, en in het bijzonder aan de vrouwenrechtenactivisten die zich zichtbaar - oa in strategische partnerschappen met Nederland - inzetten voor de rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes in de diverse provincies.
  3. Bied humanitaire steun aan de honderdduizenden ontheemde Afghaanse families in Afghanistan en de regio. Als gevolg van de oprukkende Taliban zijn het afgelopen jaar honderdduizenden mensen hun huis ontvlucht of kwijtgeraakt. Zij hebben met spoed voedsel, onderdak en medische hulp nodig. Het Humanitaire Response Plan 2021 Afghanistan, gepubliceerd begin dit jaar, is voor maar 38% gefinancierd.[1] Ook het appeal van de UNHCR 2021 voor de opvang van vluchtelingen in de regio is voor maar 43% gefinancierd.[2] Draag hier ruimhartig financieel aan bij. 
  4. Continueer met alle mogelijke middelen internationale diplomatieke druk om partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgenen zet blijvend en voortdurend in op de gelijke, veilige en betekenisvolle participatie van Afghaanse vrouwen en meisjes.  Bepleit in alle fasen van het proces de inclusie van vrouwen. Ondersteun en faciliteer de deelname van Afghaanse vrouwen aan relevante fora. Bespreek en versterk de eisen van Afghaanse vrouwen, waar zij dat zelf niet kunnen.  
  5. Continueer financiële steun van lokale vredes- en vrouwenrechtenorganisaties. Zorg dat deze organisaties op een veilige manier hun cruciale vredeswerk, training van vrouwen en mannen, en andere vormen van steun van lokale gemeenschappen kunnen voortzetten.
Hartelijke groet,

 

De Werkgroep Gender, Vrede & Veiligheid van WO=MEN, Dutch Gender Platform

 

Voor meer informatie, neem contact op met Anne-Floor Dekker

Program manager Gender, Peace & Security


[1] https://fts.unocha.org/countries/1/summary/2021
[2]https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/7/60ed3ba34/unhcr-warns-imminent-humanitarian-crisis-afghanistan.html


terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.