Actueel | Nieuws

terug

Cruciale ingredienten voor de werk-zorg verdeling in Nederland

24-06-2021
Er valt veel te winnen met gendergelijkheid. Een gelijke positie op de arbeidsmarkt versterkt de economische zelfstandigheid van vrouwen en daarmee de hele economie. Een belangrijke factor voor de participatie van vrouwen is een gelijke werk-zorgverdeling. Vrouwen, met name in een financieel kwetsbare situatie, die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, ervaren verschillende belemmeringen bij het combineren van werk en zorgtaken. De Nederlandse overheid heeft hierin een rol te vervullen, door het makkelijker te maken om zorg en werk te combineren.
 
Daarom roept Ditwerktwel.nl het nieuwe kabinet op om in het regeerakkoord onderstaande ingrediënten mee te nemen, zodat iedereen zijn eigen werk-zorgverdeling kan realiseren. 
 
1. Verlofregelingen gelijk voor moeders en partners, zowel in betaling als in aantal weken Het is belangrijk dat verlofregelingen voor partners, net als die voor moeders, 100 procent doorbetaald worden. Zorg dat regelingen voor iedereen een optie zijn en niet afhankelijk zijn van of je inkomen kunt missen of een eventuele aanvulling krijgt vanuit de werkgever.

2. Kinderopvang die goed, (zo goed als) gratis, zonder gedoe en voor alle kinderen toegankelijk is Schaf het huidige complexe kinderopvangtoeslagen systeem af en investeer in goede, op ontwikkeling gerichte, (zo goed als) gratis kinderopvang zonder gedoe dat voor alle ouders beschikbaar is.

3. Een inclusief en zorgvriendelijk (personeels)beleid bij de overheid De overheid is zelf werkgever en heeft daarom de verantwoordelijkheid en mogelijkheden om geboorteverlof en verlofmogelijkheden voor mantelzorg te regelen en actief te bespreken met haar werknemers.

4. Sociale zekerheid en betere werk/zorg-verdeling voor vrouwen werkzaam in de zorg en kinderopvang Zorgprofessionals, van wie overgrote meerderheid vrouw is, vertrekken regelmatig uit loondienst en keren terug in een flexibel dienstverband of als zzp’ er. De kinderopvang is ook een sterk conjunctuurgevoelige sector. Zet in op de herziening van het stelsel en focus op een verminderde werkdruk, betere beloning en doorgroeimogelijkheden.

5. Verplicht werkgevers om transparant te zijn over loonverschillen Vrouwen verdienen nog steeds 14 procent minder per uur dan mannen. Dat komt neer op €300.000,- in een werkend leven. 1 op de 3 stellen laat zich nog weerhouden van hun ideale werk-zorgverdeling vanwege financiële redenen. De overheid zou werkgevers moeten verplichten om transparant te zijn over loonverschillen.

6. Schaf de Regeling dienstverlening aan huis af De Regeling Dienstverlening aan Huis regelt de arbeidsverhouding tussen particulieren en huishoudelijk werkers, van wie 91% vrouw is. Schaf de Regeling af, classificeer huishoudelijk werk als echt werk, dat beloond wordt en sociale rechten biedt.

Ditwerktwel.nl is een initiatief van 5 maatschappelijke organisaties die elkaar op inhoud en expertise versterken: WO=MEN Dutch Gender Platform, WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Meer weten: www.ditwerkwel.nl 
 
Download de volledige boodschappenlijst hier.
 

 
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.