Actueel | Nieuws

terug

CSW67 delegatie neemt aanbevelingen in ontvangst

01-02-2023
 
Aanbevelingen

Franca Hehenkamp van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, overhandigde op 26 januari 2023 onze gezamenlijke CSW-prioriteiten aan Esther van Dijk, Directeur Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze 2-pager met aanbevelingen is de afgelopen maanden met zorg samengesteld op basis van kennisdelingsbijeenkomsten en input van diverse experts. Het biedt belangrijke handvatten voor de delegatie én voor ngo’s die actief gaan zijn tijdens de 67ste VN Commission on the Status of Women (CSW). Dit is de jaarlijkse vergadering bij de VN in New York om vordering met betrekking tot vrouwenrechten en gendergelijkheid te bespreken.

  
Na 2 jaren met online briefings bleek de interesse zeer groot om weer bij een fysieke ngo-briefing aanwezig te zijn op de bovenste verdieping van het Ministerie van OCW. Ruim vijftig deelnemers uit het Nederlands maatschappelijk middenveld kwamen samen met vertegenwoordigers uit de regeringsdelegatie om de laatste nieuwtjes te bespreken en belangrijke boodschappen mee te geven aan de delegatie.  

Geen hoge vertegenwoordiging in New York
 
Helaas zal minister Dijkgraaf deze keer niet aanwezig zijn bij de CSW. Dit is een grote tegenvaller. Het ministerie van OCW heeft eind 2022 de nieuwe emancipatienota uitgebracht én het kabinet heeft zich natuurlijk het afgelopen jaar voor het eerst gecommitteerd aan een feministisch buitenlandbeleid. De CSW zou een goede gelegenheid zijn geweest voor de minister om hier kenbaarheid aan te geven, meer kennis over op te doen en met een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld over in gesprek te gaan. 
 
 
Prioriteiten

Het hoofdthema van de CSW is breed: innovatie, technologische verandering en onderwijs in het digitale tijdperk voor de empowerment van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid. De prioriteiten zoals gepresenteerd door Lisanne Post van het ministerie van OCW zijn dan ook heel divers:
  • Het benadrukken van de naleving van alle mensenrechten van alle vrouwen en meisjes, waaronder seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) ​ 
  • Intersectionele benadering, met oog voor achtergestelde/gemarginaliseerde groepen en voor inclusieve taal
  • Sterke positie van het maatschappelijk middenveld, waaronder betere bescherming van mensenrechtenverdedigsters
Specifiek zal de delegatie onder andere aandacht geven aan een gendertransformatieve- en mensenrechtenbenadering bij het ontwikkelen van nieuwe digitale platforms en tools (inclusief kunstmatige intelligentie),tegengaan van de digitale genderkloof, bevorderen van financiële onafhankelijkheid, gelijke arbeid-zorg verdeling en een inclusieve en gendertransformatieve energietransitie. Ook de rol van mannen en jongens in het bereiken van gendergelijkheid valt traditiegetrouw binnen de CSW prioriteiten voor Nederland. Pitches
 
Door middel van een serie korte, inhoudelijke pitches over het hoofdthema van de CSW kwamen veel onderwerpen en verschillende perspectieven vanuit het Nederlands maatschappelijk middenveld helder aan bod. Aanbevelingen werden onder andere toegevoegd vanuit de expertise en ervaring van zwarte vrouwen, vrouwen met een beperking, sekswerkers, lesbische vrouwen, en jongeren. Er werden links gelegd met de komende VN Waterconferentie en met name werd er benadrukt door pitchers: betrek ons en neem mensenrechten in digitale ruimten serieus. 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.