Actueel | Nieuws

terug

Duurzame vrede begint met een staakt-het-vuren

10-11-2023

WO=MEN Dutch Gender Platform en leden doen een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om zich tot het uiterste in te spannen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijns conflict. Om een einde te maken aan het ongekende burgerleed in Gaza, burgers te beschermen, ervoor te zorgen dat het Nederlands beleid niet bijdraagt aan verdere schendingen van het internationaal humanitair recht, toegang te garanderen tot levensreddende noodhulp en om te pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Stevige en blijvende inzet op een inclusieve politieke oplossing van het conflict is noodzakelijk voor duurzame vrede.  


De afgelopen weken is de wereld opgeschrikt door het oplaaiende geweld in Israël en Palestina. Op 7 oktober heeft Hamas een aanval uitgevoerd in het zuiden van Israël, waarbij het 1400 mensen heeft gedood en 230 gegijzeld. In Gaza zijn meer dan 10.000 mensen gedood door Israëlische bombardementen. Op de Westelijke Jordaanoever zijn meer dan 130 personen vermoord als gevolg van kolonistengeweld en militaire acties.


Dit conflict is niet op 7 oktober ontstaan, maar gaat vele decennia terug. Een conflict met vele burgerslachtoffers, waaronder grote aantallen vrouwen, kinderen en andere groepen in een extra kwetsbare positie zoals ouderen en personen met een beperking. Waarbij de bestaande en alomtegenwoordige genderongelijkheid in de patriarchale Israelische en Palestijnse gemeenschappen bijdraagt aan militarisering en de huidige escalatie van geweld.


In tijden van conflict wordt beleid op de proef gesteld. Tegen de achtergrond van het oplaaiende geweld vond de Shaping Feminist Foreign Policy conferentie plaats op 1 en 2 november, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. WO=MEN en haar leden waren daarbij aanwezig, evenals vele internationale gendergelijkheids- en vrouwenrechtenactivisten. Voor ons betekent Feministisch Buitenlandbeleid in de praktijk het aanpakken van ongelijke machtsverhoudingen overal ter wereld en het streven naar duurzame vrede en solidariteit, juist in situaties van conflict. 


Het is cruciaal om solidariteit te tonen met eenieder die zich inzet voor een rechtvaardige oplossing van het conflict, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Vooral nu de emoties hoog oplopen is het van belang om verdere polarisering tegen te gaan, onderlinge saamhorigheid te vergroten en de grondoorzaken van het conflict aan te pakken. We moeten het zowel kunnen hebben over de aanslagen op Israël, als over de blokkade van Gaza, de nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever, de systematische onderdrukking van Palestijnen en het Israëlische beleid dat de machtsongelijkheid versterkt tussen Israëliers en Palestijnen en tussen joodse en niet-joodse Israeliers.


Het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict is een uitdaging en vraagt inspanningen van zowel internationale als lokale actoren.  Lokale vrouwen- en vredesorganisaties van leden zetten zich al jaren in voor dialoog en onderlinge samenwerking. Ook nu pleiten Palestijnse en Israëlische activisten voor een einde aan verdere escalatie van het conflict. En voor vrede, veiligheid en gerechtigheid, bijvoorbeeld door strijdende partijen verantwoording af te laten leggen over de burgerslachtoffers.


WO=MEN Dutch Gender Platform doet daarom een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Daarbij roepen wij het kabinet op, om ervoor te zorgen dat het Nederlands beleid niet bijdraagt aan verdere schendingen van het Internationaal humanitair recht. Verder verlies van levens en algehele verwoesting van vitale infrastructuur zoals ziekenhuizen moeten worden voorkomen. Zet in op toegang tot levensreddende noodhulp, bescherming van burgers en de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Luister naar de behoeftes en oproepen van lokale mensenrechten- en vrouwenrechtenorganisaties en zorg ervoor dat zij betekenisvol participeren. Sta, als een regering met een Feministisch Buitenlandbeleid, pal voor een inclusieve politieke oplossing van het conflict met als doel duurzame vrede.


terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.