Actueel | Nieuws

terug

Gender Gap Rapport over Nederland: reactie vanuit Alliantie Samen Werkt Het

17-12-2019
Elk jaar publiceert het World Economic Forum (WEF) de Global Gender Gap Index, een wereldwijde graadmeter op het gebied van gendergelijkheid. In de gisteren uitgekomen index is Nederland nog verder gezakt van plek 27 naar een schokkende 38 ste plek van in totaal 153 landen, terwijl we in 2006 nog op de 12 de plek stonden. Niet alleen is Nederland voorbijgestreefd door een flink aantal landen, ook blijkt dat genderongelijkheid in Nederland zelf is toegenomen. In de index werd gekeken naar de sectoren economie, politiek, onderwijs en gezondheid waarbij de eerste twee van grote invloed blijken op de vrije val van Nederland in de ranglijst.

Economie
Uit de Global Gender Gap Index blijkt dat vrouwen veel vaker dan mannen (75 procent ten opzichte van 40 procent) in deeltijd werken. Hoewel dit in het verleden een goed middel bleek om arbeidsparticipatie onder vrouwen te verhogen, is het nu tijd voor een volgende stap: een eerlijker verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen verrichten substantieel vaker vrijwilligerswerk dan mannen en nemen aanzienlijk meer zorgtaken op zich. Deze Gender Gap Index laat met grote urgentie zien dat er beter beleid moet komen om vrouwen te faciliteren om financieel zelfstandig te zijn en betaald werk te doen, als ze hiervoor kiezen. Hiernaast moeten mannen worden gefaciliteerd om meer zorgtaken op zich te nemen. Daarnaast kan eerlijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg leiden tot de hoognodige politieke participatie van vrouwen.

Politieke participatie
Waar een groot aantal landen vooruitgang boekte wanneer het gaat om politieke participatie, is dit in Nederland niet het geval. Nog nooit is er sprake geweest van gendergelijkheid in de Tweede Kamer: waar we in 2010 goed op weg waren met 43 procent, is op dit moment slechts 33 procent vrouw.
Ook heeft het land Nederland nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad, terwijl dat in het Koninkrijk Nederland al meerdere keren het geval was. Alle partijen zouden in de samenstelling van hun lijst rekening moeten houden met de schaamtevolle plek van Nederland op de Gender Gap index. Dat kan al in de nu aankomende verkiezingen. Het quotum voor vrouwen in de Raad van Commissarissen van grote bedrijven is een grote doorbraak. Om ervoor te zorgen dat ook in de politiek meer vrouwen besluitvormende posities bekleden zijn ook daar dwingende en stimulerende maatregelen nodig vanuit de overheid.

Wat ontbreekt is een overheidsbrede integrale visie op gendergelijkheid, waarbij de politiek verantwoordelijk minister – of minister-president – ook echt de bevoegdheid heeft om overkoepelend beleid op te leggen en af te dwingen. Het is mooi dat gendergelijkheid een kernwaarde is in het Nederlands buitenlands beleid, maar dit zou ook in het binnenlands beleid centraal moeten staan.

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en zorg te combineren. De alliantie bestaat uit Bureau Clara Wichmann, Movisie, de Nederlandse Vrouwen Raad, WOMEN Inc. en WO=MEN.

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.