Actueel | Nieuws

terug

Huidige invulling kinderopvang, partnerverlof en mantelzorg staat emancipatie in de weg

06-10-2020
Uit nieuw onderzoek van DirectResearch in opdracht van belangenorganisatie WOMEN Inc. blijkt dat het huidige voorzieningenstelsel (kinderopvang, verlofregelingen en respijtzorg) gelijke kansen tussen mannen en vrouwen wat betreft het combineren van werk en zorg in de weg staat. Door deze voorzieningen anders in te richten en financieel te ondersteunen, kan hierin een doorbraak worden bereikt. Het onderzoek laat zien dat door hervormingen in het huidige systeem vrouwen meer uren gaan werken en mannen meer zorgtaken op zich gaan nemen. Daarnaast zou het stressniveau van zowel ouders als mantelzorgersopvallend afnemen, met minder ziekteverzuim tot gevolg. Om hier aandacht voor te vragen en hervormingen te realiseren lanceren WO=MEN Dutch Gender Platform, WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie en de NVR de campagne ’Het Werkt Niet’.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.