Actueel | Nieuws

terug

Investeren in vrouwen: juist en slim om te doen

31-01-2024
Vrouwenrechten en gendergelijkheid aanvallen is een bekende strategie in tijden van politiek opportunisme. Terwijl: investeren in de gelijke rechten van vrouwen en mannen is niet alleen juist, maar ook slim om te doen.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking. Een aantal partijen zetten daarbij vol de aanval in op de ‘opgelegde mensenrechtenagenda’. Vooral de financiële steun voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, kreeg de volle laag. Een aanval voor de bühne, want het kabinet investeert per jaar slechts 3% van het totale ontwikkelingsbudget in deze thema's. Bovendien niet slim in het licht van economische en politieke stabiliteit en welvaart.

Minder rechten en kansen

In veel landen hebben vrouwen minder rechten en kansen dan mannen. Daardoor hebben zij bijvoorbeeld geen toegang tot fatsoenlijk werk waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden, of geen toegang tot goede gezondheidszorg. In veel landen mogen vrouwen ook geen land bezitten, waarop zij geen voedsel kunnen verbouwen. Ook mogen vrouwen minder vaak meedoen in (politieke) besluitvorming, zoals in Iran, Jemen, Nigeria en Qatar.

Bovenop het ‘vrouw zijn’ kunnen andere factoren sterk van invloed zijn op hun rechten en kansen. Zoals een bepaalde religie, etniciteit, huwelijkse status of seksuele oriëntatie. Ook de sociale klasse waarin je bent opgegroeid, waardoor je vaak minder goede scholing hebt gehad en een minder goed financieel vangnet hebt, maakt uit. Ook maakt het uit hoe oud je bent, of dat je een fysieke of mentale beperking hebt.

Het resultaat is dat vrouwen en meisjes vaak in de meest kwetsbare posities zitten. En voor een groot deel afhankelijk zijn van hulp van anderen, terwijl zij keihard vechten voor hun gemeenschap, familie en leefomgeving. Dat zien we in Soedan en Gaza, waar vrouwen en meisjes zijn oververtegenwoordigd in vluchtelingenkampen. In Afghanistan zien we dat vooral oudere vrouwen en jonge meisjes afhankelijk zijn van noodhulp. Dat meisjes niet naar school kunnen en vrouwen direct gevaar lopen als er geen mannelijk familielid in hun nabijheid is.

Ook zijn vrouwen en meisjes sterker vertegenwoordigd in de statistieken rond armoede en hongersnoden. 70%van de vrouwen en meisjes in fragiele staten heeft (seksueel) geweld meegemaakt. Van de vrouwen die wereldwijd sterven tijdens een bevalling terwijl dit voorkomen had kunnen worden, bevindt 60% zich in een crisiscontext. Bij natuur- en klimaatrampen hebben vrouwen 14 keer meer kans om te overlijden. Tegelijk krijgen juist de vrouwen die opkomen voor gelijke rechten in repressieve regimes vaker te maken met geweld.

Minder rechten en kansen voor vrouwen heeft ook gevolgen op economisch vlak. Seksuele intimidatie op de werkvloer alleen al kost ons wereldwijd jaarlijks 2.6 miljard. Slechts een fractie van de economische investeringen belandt bij vrouwelijke ondernemers, terwijl ze gemiddeld het dubbele aan opbrengsten opleveren.  

Juist en slim op de lange termijn
 

In al deze landen eisen vrouwen en meisjes zelf gelijke rechten en mogelijkheden op. Zij staan bovendien in de frontlinies om hulp aan anderen te verlenen. Dat steunen is niet alleen juist om te doen. Het is ook slim. Je levert de gerichte noodhulp omdat vrouwen in de haarvaten van gemeenschappen zitten en zij weten waar hulp heen moet. Bovenal voorkom je op de langere termijn dat vrouwen afhankelijk worden van hulp. Uit onderzoek blijkt ook dat als vrouwen meedoen in het opstellen van vredesakkoorden, deze 20-35% langer standhouden.

Een land blijft dus langer stabiel en mensen kunnen er hun levens opbouwen. Juist vrouwen hebben in besluitvormingsposities oog voor de noden van kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Omdat zij ook vaak de eerste aangewezenen zijn om voor deze groepen te zorgen. Als vrouwelijke boeren dezelfde rechten hebben, verhoogt dat de voedselproductie. FarmingFirst berekende dat daarmee ruim 150 miljoen mensen in de wereld van honger kunnen worden gered. McKinsey rekende ooit uit dat investeren in gendergelijkheid maar liefst 12 tot 28 biljoen dollar groei van de wereldeconomie oplevert.

In plaats van de 3% van de Begroting voor Ontwikkelingssamenwerking aan te vallen, roepen wij dan ook op: investeer juist nu volop in gelijke rechten en kansen. Financier, bescherm en steun de vrouwen – en hun bondgenoten - die onder moeilijke omstandigheden strijden voor hun rechten en willen meedoen in besluiten die gaan over hun levens.
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.