Actueel | Nieuws

terug

Kritiek op Nederlands besluit stopzetting samenwerking met UAWC

25-01-2022
Negenentwintig Nederlandse organisaties, waaronder WO=MEN, spreken in krachtige termen hun bezorgdheid uit over de beslissing van de Nederlandse regering om de samenwerking met de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) voortijdig te beëindigen en de financiering in te trekken.
 
De afgelopen jaren zijn er beschuldigingen geweest van banden tussen UAWC en de Volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP). De PFLP is door de EU aangemerkt als een terroristische organisatie. Ondanks dat een extern onderzoek geen financiële of organisatorische banden heeft aangetoond tussen UAWC en de PFLP, zet Nederland de samenwerking toch stop vanwege de individuele banden van een aantal medewerkers. 
 
De organisaties betreuren het besluit van de Nederlandse regering om de samenwerking
met UAWC stop te zetten. Allereerst is de beslissing genomen op basis van een twijfelachtige
onderbouwing en heeft het onderzoek duidelijk aangetoond dat er geen sprake was van financiële of
organisatorische banden tussen UAWC en de PFLP.
 
De beslissing is gebaseerd op het feit dat medewerkers van UAWC banden zouden hebben met de PFLP. Dit gaat echter in tegen Europees beleid: in maart 2020 verwittigde de EU het Palestijnse NGO-netwerk dat geen enkele maatschappelijke organisatie enig natuurlijk persoon mag discrimineren op basis van politieke affiniteit. Bovendien is de vraag of van maatschappelijke organisaties gevraagd mag worden of (en in hoeverre) zij de politieke affiniteit en banden met andere organisaties controleren. De beslissing gaat (ook daarom) in tegen de vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zo stellen de organisaties in hun reacties. 

'Daarnaast is deze beslissing, mede door het moment waarop het genomen is, door de Israëlische
regering, de Israëlische media en door de internationale gemeenschap geïnterpreteerd als het gevolg
geven van Nederland aan de eerdere beslissing van Israël om de zes Palestijnse organisaties (waaronder UAWC) op de terrorismelijst te plaatsen. Hiermee creëert Nederland een gevaarlijk precedent en draagt het bij aan mogelijk onherstelbare schade aan het Palestijnse maatschappelijk middenveld', aldus de organisaties. 
 
Lees hier de volledige verklaring

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.