Actueel | Nieuws

terug

Meld grensoverschrijdend gedrag: reactie WO=MEN berichtgeving ambtenaar BZ

29-09-2018
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. (Oud-)medewerkers van o.a. Cordaid, PAX en WO=MEN dienden in 2016 een klacht in naar aanleiding van ongewenst gedrag van een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zes klachten zijn gegrond verklaard door de interne Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van het ministerie. Tegen de betrokken ambtenaar zijn disciplinaire maatregelen genomen. Na deze ervaring pleiten wij voor een laagdrempelige en toegankelijke externe klachtenprocedure bij ministeries en een grotere transparantie in de opgelegde strafmaatregel. NRC en Reporter Radio berichten hier dit weekend over.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.