Actueel | Nieuws

terug

Ngo’s in de knel door financiële anti-terreurmaatregelen

09-05-2019
Nederlandse NGOs die werken aan vrouwenrechten hebben veel last van financiële anti-terreurmaatregelen van Nederlandse banken en donoren. Zij worden beperkt in banktransacties naar partners en kampen met verhoogde administratieve lasten en rapportageverplichtingen. Soms worden tegoeden bevroren zonder duidelijke reden of moeten zij zelfs een bankrekening sluiten. Dit blijkt uit onderzoek van WO=MEN, Dutch Gender Platform en Human Security Collective naar 20 Nederlandse vrouwenrechtenorganisaties. 
 
Internationaal wordt steeds meer gefocust op het stoppen van terrorismefinanciering. De verschillende interpretaties van internationale wet- en regelgeving door landen en financiële instellingen, leiden wereldwijd tot krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. WO=MEN ontvangt regelmatig signalen van Nederlandse leden en partners die problemen ervaren als gevolg van financiële anti-terreurmaatregelen.

Uit het onderzoek - onder organisaties variërend van klein (2-3 fte) tot groot (1400 fte) - blijkt dat 85% van de organisaties toegenomen compliance-eisen ervaart. Driekwart van de respondenten ervaart een toegenomen werkdruk als gevolg van deze eisen. 70% van de respondenten rapporteerde regelmatig of continue problemen te ervaren bij het overmaken van geld. Waaronder voortdurend en opnieuw dezelfde informatie aan moeten leveren en vertraagde (70%) of geweigerde (45%) transacties. Meer dan de helft van de organisaties reist daardoor met cash. 40% moest contracten ondertekenen voor een fonds met expliciete clausules terwijl hiervoor geen aanwijsbare aanleiding was. Op de lange termijn ondermijnt het hun capaciteit om overheden te controleren, noodzakelijke hulp en ondersteuning te bieden, of te werken aan cruciale politieke en sociale verandering.
 
Aanbevelingen
WO=MEN en Human Security Collective raden aan NGOs te consulteren om tot oplossingen te komen die aansluiten bij hun capaciteit en ervaring. Dit geldt voor zowel overheidsinstanties als de Nederlandse bank, banken en donoren. Het is cruciaal dat banken de werkwijze van deze organisaties begrijpen en capaciteit en middelen voor betere klantenservice beschikbaar stellen. De ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën moeten bij financiële instanties en de Nederlandse Staat aansturen op het volgen van het internationaal humanitair recht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het aanspreken van financiële instanties die mensenrechten schenden. Tot slot is het belangrijk dat NGOs financiële problemen naar buiten brengen.

Het gehele onderzoek, met meer uitkomsten en aanbevelingen, is hier te lezen.  
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.