Actueel | Nieuws

terug

Nieuwe IMVO-initiatiefwet van belang voor de rechten en positie van vrouwen in productieketens

03-11-2022
Op dinsdag 1 november dienden de ChristenUnie (CU), D66, PvdA, GroenLinks, SP en VOLT de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen in bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketens tegen te gaan en te voorkomen. WO=MEN Dutch Gender Platform is positief over deze initiatiefwet, die oog heeft voor gendergelijkheid.

Mensenrechtenschendingen door bedrijven zijn niet genderneutraal. In de kledingindustrie, land- en tuinbouw en vele andere sectoren is de meerderheid van de werknemers vrouw. Deze vrouwen worden hard getroffen door geweld en uitbuiting. Zo blijkt dat 80% van de vrouwelijke textielwerkers in Dhaka, Bangladesh te maken krijgt met (seksueel) geweld. En worden vrouwen uit rurale gemeenschappen disproportioneel geraakt door bedrijfsactiviteiten in hun omgeving.
 
De gevolgen voor vrouwen in al hun diversiteit komen boven op de structurele discriminatie die zij al ondervinden door een gebrek aan gendergelijkheid wereldwijd.  

Aandacht voor gendergelijkheid
Aan de basis van het voorstel van de zes politieke partijen liggen de al langer geldende internationale standaarden voor bedrijfsleven en mensenrechten: de UN Guiding Principles (UNGPs)en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Zowel de UNGPs als de OESO-richtlijnen benadrukken het belang van een genderperspectief in de zorgvuldigheidsplicht voor bedrijven. Door de duidelijke verwijzingen naar de UNGPs en de OESO-richtlijnen heeft de initiatiefwet oog voor de verschillende impacts van bedrijven en hun productieketens op vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van het in dit jaar door de Europese Commissie gepresenteerde voorstel voor verantwoord ondernemen, waarin aandacht voor gendergelijkheid volledig ontbrak. 

Doorpakken op effectieve wetgeving
Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse overheid overgaat tot nationale bindende IMVO-wetgeving. Ook gezien het feit dat Nederland op dit moment een Feministisch Buitenlandbeleid ontwikkelt. Vanuit die gedachte zou het kabinet juist nu moeten doorpakken op effectieve wetgeving waarin binnen de zorgvuldigheidsplicht voor bedrijven rekening wordt gehouden met de mogelijke verschillende gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor vrouwen in al hun diversiteit. Daarnaast kan Nederland door het aannemen van bindende nationale IMVO-wetgeving samen met landen als Frankrijk en Duitsland een koploper worden bij de verdere onderhandelingen over het IMVO-voorstel van de Europese Commissie.  Meer weten?  

WO=MEN en ActionAid schreven in november 2021 een gezamenlijk opiniestuk ‘Vrouwenrechten blinde vlek bij IMVO’ 

Verschillende leden van WO=MEN gaven een reactie op het IMVO-initiatiefvoorstel:

= ActionAid: Initiatiefwet maatschappelijk verantwoord ondernemen ingediend
= CNV Internationaal: Initiatiefwet voor betere werkomstandigheden
= PAX: Kabinet moet doorpakken met wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen 

Lees verder op onze kennisbank over gendergelijkheid, IMVO en duurzame handel.
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.