Actueel | Nieuws

terug

Oog op de bal: behoud een mensgericht en inclusief Nederlands buitenland- en veiligheidsbeleid

11-07-2022
Oog op de bal: behoud een mensgericht en inclusief Nederlands buitenland- en veiligheidsbeleid

De komende maanden ontwikkelt het kabinet, onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, een nieuwe Rijksbrede Veiligheidsstrategie. Naar verwachting sluit het kabinet daarbij aan op onder andere het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie. Beleid dat gekenmerkt wordt door intensivering van de Europese veiligheid en defensiemacht. De leden van WO=MEN Dutch Gender Platform roepen het kabinet op het ultieme doel, namelijk de veiligheid van burgers, steeds voor ogen te houden.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag en daags nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, publiceerde het kabinet een hoofdlijnenbrief tav het nieuwe buitenland- en veiligheidsbeleid. De brief zette vanaf pagina 1 een duidelijke toon: de machtsverhoudingen die we decennialang in Europa kenden, zijn niet meer. Onze democratische rechtsorde staat onder druk. Nederland en andere EU-lidstaten moeten fors meer investeren in de eigen veiligheid. Waar eerder belangrijke fundamenten als het bevorderen van human security en het aanpakken van de grondoorzaken van conflict voorop stonden in het Nederlands buitenland- en veiligheidsbeleid, lijken die nu naar de achtergrond verdwenen. Terwijl de huidige oorlog in Oekraïne en de wereldwijde impact ervan ook toont hoe cruciaal deze fundamenten zijn. Evenals de blijvende steun voor burgers, vrouwen en mannen, gender non-conforme mensen, jongeren, die inzetten op vrede en veiligheid voor iedereen.

De leden van WO=MEN Dutch Gender Platform roepen dan ook op bovengenoemde fundamenten de komende jaren niet uit het oog te verliezen. Veranker ze juist steviger in ons buitenland- en veiligheidsbeleid, conform alle nationale en internationale kaders en afspraken die Nederland de afgelopen decennia mede opzette en bekrachtigde. Sluit daarbij aan op het normatieve kader van het door het kabinet aangekondigde Feministisch Buitenland Beleid, dat zich richt op de bescherming van rechten, gelijke representatie van vrouwen en mannen in beleidsontwikkeling en -uitvoering, budget dat tegemoetkomt aan iedereen, en een reality check tav onverhoopte negatieve gevolgen voor vrouwen en meisjes van beleid of beleidsuitvoering. Zodat Nederland - in eigen land en daarbuiten - legitiem kan blijven opstaan voor de wereldwijd gekoesterde mensenrechten, democratische structuren en rechtsorde.

De leden van WO=MEN roepen op:
  • Prioriteer de implementatie van het Nationaal Actieplan 1325 in álle veiligheidsbeleid
  • Sta pal voor de preventie van conflict en voor inclusieve vrede en veiligheidsprocessen
  • Integreer een intersectionele genderlens in Prevention and Countering of Violent Extremism programma´s
  • Voorkom negatieve impact van (financiële) anti-terreurmaatregelen op vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vrouwenrechtenorganisaties
  • Overbrug de kloof tussen grassroots vredesbewegingen en (inter)nationale politieke processen
  • Bestrijd de toename van geweld tegen en intimidatie van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers door de anti-gender beweging
  • Demilitariseer de maatschappelijke rol van mannen en jongens
Tot slot roepen wij het kabinet op: voorkom papieren tijgers en wees coherent. Zorg dat er een implementatieplan ligt zodat nieuwe strategieën en beleidsnota’s ook kunnen worden uitgevoerd. Maak daarin een duidelijke link met bestaande nota’s zoals de defensienota en de nota buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Lees voor een uitgebreide toelichting hierop met concrete aanbevelingen in deze position paper.

Vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Anne-Floor Dekker, programma manager Gender, Vrede & Veiligheid
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.