Actueel | Nieuws

terug

Oproep aan het kabinet: fix het kinderopvang systeem!

14-10-2021
Maatschappelijke organisaties, waaronder de alliantie Samen Werkt Het!, luiden deze week de noodklok en roepen het volgende kabinet op om nú het verschil te maken om een volgende toeslagenaffaire te voorkomen. Vandaar de oproep aan het kabinet in een pagina groot manifest in TROUW: fix het kinderopvang systeem!
 
Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen, zodat een crisis van deze omvang nooit meer kan gebeuren. Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel, aldus het manifest.
 
De organisaties roepen op om alle kinderen toegang te bieden tot gratis kinderopvang en het afschaffen van de kinderopvangtoeslag prioriteit te geven. 
 
De organisaties vragen het nieuwe kabinet nadrukkelijk deze kabinetsperiode 3 keuzes te maken waar VVD en D66 in hun hoofdlijnenakkoord al overeenstemming over hebben bereikt:
 
- Stop met de foutgevoelige en complexe kinderopvangtoeslag. Vervang de ingewikkelde, inkomensafhankelijke verrekeningen en het nodeloos rondpompen van geld. Financier de kinderopvang niet meer via ouders, maar direct vanuit de overheid aan de kinderopvang. Hierdoor lopen ouders geen risico meer om slachtoffer te worden van het complexe systeem.
 
- Zorg dat de financiële drempels verdwijnen; maak kinderopvang gratis toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, net als het onderwijs. Laat het werk en inkomen van ouders geen voorwaarde meer zijn.
 
- Verminder de kansenongelijkheid door kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk te maken, ongeacht of ouders op dat moment betaald werk hebben of niet. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tijdens de eerste 12 essentiële jaren. Gun alle kinderen brede talentontwikkeling met sport, cultuur en huiswerkbegeleiding en zet in op samenwerking met het onderwijs.
 
Lees het gehele manifest hier.
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.