Actueel | Nieuws

terug

Oproep aan kabinet: sta pal voor eerlijke klimaatonderhandelingen

02-02-2023

Samen met 34 Nederlandse maatschappelijke organisaties doet WO=MEN mee aan een oproep richting de Nederlandse overheid om zich uit te spreken over de aanstelling van de voorzitter van de komende klimaattop in november: CEO van ADNOC Sultan al Jaber, één van de grootste olieproducenten ter wereld. 
 
De benoeming van Sultan Al Jaber tot voorzitter van de aankomende VN- Klimaattop leidde recent tot veel zorg en kritiek. Al eerder dit jaar dienden 450 maatschappelijke organisaties en netwerken een bezwaar in bij Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en de uitvoerende secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), Simon Stiell, over deze beslissing. Al Jaber leidt ADNOC, het bedrijf dat wereldwijd de op één na grootste olie- en gasuitbreidingsplannen heeft. Deze plannen zijn onverenigbaar met de berekeningen van het Internationaal Energie Agentschap die boren naar nieuwe olie- en gasvoorraden uitsluit om zo onder de 1,5 graden Celsius te blijven.  
 
De Verenigde Arabische Emiraten, het gastland van de aankomende klimaattop, had bij de laatste klimaattop in Egypte meer lobbyisten uit de fossiele industrie in haar delegatie dan enig ander land. En tijdens deze top blokkeerde de zware lobby van de fossiele industrie de belangrijke doorbraak op het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt het maatschappelijke organisaties steeds moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot de klimaattop en effectief deel te nemen.  
 
De inclusie van het maatschappelijk middenveld is cruciaal voor het waarborgen van eerlijke klimaatonderhandelingen. Hoewel het maatschappelijk middenveld altijd heeft deelgenomen aan het COP-proces, maken regeringen het steeds moeilijker voor NGO’s en bewegingen zich in te zetten voor klimaatrechtvaardigheid – waaronder inheemse gemeenschappen, vrouwen- en jongerenorganisaties – om op een betekenisvolle wijze hun stem te laten horen. Dat terwijl zij vaak de groepen representeren die hard worden getroffen door de klimaatcrisis. Tegelijkertijd zijn echter juist deze (lokale) maatschappelijke organisaties en groepen, veelal geleid door (inheemse) vrouwen en jongeren, de drijvende krachten voor oplossingen omtrent klimaatmitigatie en –adaptatie en biodiversiteitsbehoud. 
 
Gezamenlijk stellen wij dat de komende onderhandelingen transparant en vrij van belangenverstrengeling moeten zijn. Wij roepen daarom hierbij de Nederlandse overheid op om als een van de onderhandelende naties in het UNFCCC-proces, stelling te nemen en pal te staan voor eerlijke klimaatonderhandelingen, waar juist vrouwen en jongeren in al hun diversiteit hun stem kunnen laten horen. 
 
Lees de volledige brief hier.
 
 
Meer weten over het werk van WO=MEN op gendergelijkheid en klimaat?
Lees meer op onze kennisbank of stuur ons een bericht.  

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.