Actueel | Nieuws

terug

Oproep meer ruimte voor maatschappelijk middenveld

06-09-2021
Een groep van 19 maatschappelijke organisaties, waaronder WO=MEN, roepen de onderhandelaars bij de kabinetsformatie op meer ruimte te creëren voor het maatschappelijk middenveld in Nederland. In het eindverslag van informateur M.I. Hamer is er in het document op hoofdlijnen van de VVD en D66 nog onvoldoende aandacht voor de vernauwende ruimte van het maatschappelijk middenveld, zo stellen ze. 
 
De organisaties, die zich in binnen- en buitenland inzetten voor de bevordering van mensenrechten, constateren dat het demissionaire kabinet de afgelopen regeerperiode meerdere wetten introduceerde die mogelijk schadelijk zijn voor de onafhankelijke positie en de ruimte van maatschappelijke organisaties en kritische burgers in Nederland.  Zij noemen met name zes wetten en wetsvoorstellen, waaronder het 'wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens in het kader van coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid', het 'wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door terroristische organisaties gecontroleerd gebied', en 'wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties.'
 
"Wereldwijd is er al jaren een zorgelijke trend gaande in de beperking van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, soms met fatale gevolgen voor activisten en journalisten en tot het opheffen van organisaties en onafhankelijke media toe. Mensenrechten, democratieën en rechtsstaten komen hierdoor verder onder druk te staan met alle ontregelende gevolgen van dien,” aldus de opstellers van de brief. "In een tijd waarin kritische burgers, individuele (vrouwelijke) activisten, mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties wereldwijd in toenemende mate worden onderdrukt, is het van groot belang dat de Nederlandse overheid op geloofwaardige wijze tegen deze ontwikkeling kan optreden.” 
 
De organisaties constateren ook dat burgers en maatschappelijke en grassroots organisaties nog onvoldoende worden betrokken bij de vorming van beleid en wetgeving.  Zo werd er bij het wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties, buiten de internetconsultatie, niet samen met mensenrechtenorganisaties overlegd of hen de mogelijkheid gegeven om informeel mee te praten. 
 
Lees de volledige brief hier.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.