Actueel | Nieuws

terug

Quickscan: Welke landen nemen ‘gender’ mee in migratie- en asielbeleid?

17-07-2023
In het kader van het Nationaal Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325-IV) ondersteunt WO=MEN structurele gesprekken tussen door vrouwen geleide vluchtelingenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de IND. Die gesprekken gaan over welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een asielketen en –procedures die rekening houden met de specifieke veiligheidsbehoeften van vrouwen en meisjes, bijvoorbeeld overlevers van seksueel geweld.  
 
Neele Dietz, stagiaire bij WO=MEN voerde voor die gesprekken een quickscan uit naar welke landen ‘gender’ meenemen in hun migratie- en asielbeleid. Daarvoor dook zij in het beleid van Nederland, België, Canada, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie. De meeste landen bleken binnenlands beleid te hebben of na te streven rond de sociale en economische integratie van vrouwen en de bescherming en ondersteuning van overlevers van seksueel en gender gerelateerd geweld.  

Vijf van de tien onderzochte landen vermelden gender expliciet als een basis voor asiel in hun wetgeving. Vier landen nemen genderaspecten in overweging in hun asielproces, bijvoorbeeld door speciale bescherming te bieden aan vrouwen in risicosituaties of door rekening te houden met genderaspecten bij de beoordeling van veilige landen van herkomst.   
 
Toch blijven er problemen bestaan met de praktische uitvoering en toegankelijkheid van deze wettelijke bescherming. Terwijl sommige domeinen inmiddels relatief goed gedekt zijn doorregeringsbeleid, zijn er op andere domeinen grote tekortkomingen. Zoals de integratie van genderspecifieke behoeften op het gebied van huisvesting, de verstrekking van gezondheidszorg aan vluchtelingenvrouwen en specifieke aanbiedingen gericht op LGBTQI-personen, die in de meeste onderzochte landen volledig buiten beschouwing blijven. Bovendien worden sommige landen geconfronteerd met bijkomende uitdagingen door versnippering en een gebrek aan een coherent nationaal beleid.   
 
Lees de hele - Engelstalige - quickscan hier.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.