Actueel | Nieuws

terug

Reactie op Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

25-06-2019
Op donderdag 20 juni 2019 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken de brief ‘Hoofdlijnen Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld' kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van deze brief complimenteren WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden het ministerie met de inzet op vrouwenrechten en gendergelijkheid. Van Vrouwen, Vrede & Veiligheid (met een ophoging van het budget van 16 naar 40 miljoen euro!) tot het Female Leadership Programme en het mainstreamen van vrouwenrechten en gendergelijkheid in Strong Voices: op ambtelijk én politiek niveau zien wij grote betrokkenheid.
 
In tijden van toenemende druk op fundamentele rechten, waaronder de rechten van vrouwen en meisjes, is deze focus van belang. Vrouwenrechten- en gendergelijkheidsorganisaties wereldwijd kampen met afnemende politieke en financiële steun. Juist omdat zij op controversiële of impopulaire thema’s werken, in een wereld waar conservatief populisme in opmars is.
 
Inclusieve ontwikkeling
In de brief laat de minister haar commitment zien op duurzame en sociale verandering. Er is een duidelijk verband tussen gendergelijkheid en inclusiviteit met een sterke rol voor lokale en ook diaspora organisaties. Terecht wordt opgemerkt dat ‘duurzame inclusieve ontwikkeling alleen mogelijk is als iedereen de kans heeft hiervan te profiteren en aan mee te doen.´ We zijn dan ook verheugd met de focus op het actief betrekken van mensen met een beperking en religieuze en etnische minderheden. WO=MEN en haar leden ondersteunen de bredere definitie van gendergelijkheid die LHBTI includeert en verder gaat dan een binaire verdeling tussen man en vrouw.
 
Tegelijk zien we dat de brief belangrijke vragen van ons netwerk onbeantwoord laat. Wij begrijpen dat dit komt door de specifieke subsidiecriteria voor elk programma afzonderlijk, die nog moeten worden opgesteld. Daarom geven WO=MEN en haar leden graag de volgende suggesties en aandachtspunten mee. Ook verwijzen we graag opnieuw naar onze eerder verzonden brieven ‘Financiering voor vrouwenrechten- en gendergelijkheidsorganisaties’ en ‘Joint Principles on WPS funding’
 
  • Wij zijn verheugd met de sterke focus op vrouwenrechtenorganisaties bij het Female Leadership Programme. De volgende stap is de toegankelijkheid van de subsidiekamers van het Female Leadership Programme en van het Women, Peace and Security fonds. Deze moeten direct toegankelijk worden voor vrouwenrechten- en gendergelijkheidsorganisaties. Bijvoorbeeld door ‘windows’ met verschillende drempelcriteria voor diverse organisaties in te stellen;
  • Om gender mainstreaming in alle fondsen te waarborgen en daarop te kunnen sturen, is het van cruciaal belang dat heldere criteria worden opgesteld voor gendergelijkheid en inclusiviteit in de subsidiekaders. Gebruik daarvoor kwalitatieve en kwantitatieve impact indicatoren. Maak ook duidelijk wat wordt verstaan onder vrouwenrechtenorganisaties;
  • Maak duidelijk hoe deze brief zich verhoudt tot de meerjarenlanden strategieën;
  • Het is van groot belang dat maatschappelijke organisaties de autonome speelruimte en flexibiliteit behouden om hun onafhankelijke bijdrage te kunnen leveren en te werken aan de thema’s en invalshoeken waar de hoogste nood is en de beste kansen voor impact 
  • Wij zijn blij met de erkenning van het belang van steun voor wereldwijde (vrouwen- en mensenrechten) bewegingen en netwerken. We raden aan om dit punt ook expliciet te noemen onder het Female Leadership Programme.

Tot zover onze aandachtspunten. 

WO=MEN en haar leden.
Contactpersoon Laila Ait Baali
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.