Actueel | Nieuws

terug

Selectie nieuwe NGO vertegenwoordiger CSW 2021

26-11-2020
Het is weer tijd een nieuwe NGO vertegenwoordiger te kiezen voor de aankomende CSW in maart 2021. Meer informatie hierover en hoe je hiervoor kan solliciteren vind je in dit bericht.

Over de CSW
Ieder jaar staat de Verenigde Naties een paar weken in het teken van vrouwen en meisjes. De VN Commission on the Status of Women (CSW) komt dan bij elkaar en bespreekt gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd en maakt hierover afspraken. WO=MEN is samen met Atria in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van input van maatschappelijke organisaties. 

Sinds 2018 gaat er ieder jaar een NGO vertegenwoordiger mee in de Nederlandse overheidsdelegatie. We bedanken Joyce Hamilton van het COC voor haar werk als CSW NGO vertegenwoordiger van 2020! 

Over de CSW65
Net als in 2020, toen het merendeel van de CSW is afgelast vanwege de covid-19 pandemie, zal de aankomende CSW ook onder bijzondere omstandigheden plaats vinden. Het gelinkte NGO Forum zal volledig online plaatsvinden. Hoe de formele CSW besprekingen zullen worden georganiseerd is nog niet bekend gemaakt. Wij verwachten dat het geheel of grotendeels online zal plaats vinden. 

De prioriteiten van deze 65ste CSW liggen bij participatie en besluitvorming van vrouwen en het tegengaan van geweld (zie hier voor meer informatie). Ook zullen er veel links worden gemaakt naar de Beijing+25 processen die grotendeels vooruit zijn geschoven naar 2021.

Over de CSW NGO vertegenwoordiger
Het is van belang dat de vertegenwoordiger expliciete kennis en expertise op deze onderwerpen heeft en als klankbord en kennisbron voor de delegatie kan dienen. De NGO vertegenwoordiger speelt ook een belangrijke rol bij het tijdig delen van informatie met en vragen om input van organisaties in Nederland. WO=MEN kan hierbij ondersteunen. Alle kosten voor de NGO vertegenwoordiger (mocht er toch gereisd worden of andere kosten zijn) liggen bij de eigen organisatie. Er worden geen kosten vergoed door het ministerie.

Profiel: 
  • Beschikbaar vanaf januari om zo ook voorafgaand aan de CSW input te kunnen geven bij de onderhandelingen. 
  • Flexibele instelling en goed met korte deadlines kunnen werken
  • Specifieke kennis relevant voor de prioriteiten van de CSW65
  • Ervaring met internationale onderhandelingen en het omgaan met oppositie zoals anti-gender bewegingen
  • Politiek sensitief en integer
  • Prioriteiten kunnen stellen en tegelijkertijd zoveel mogelijk recht doen aan de diversiteit aan input van diverse organisaties en experts
  • Goed vaardig in de Engelse en Nederlandse taal

Geïnteresseerde kandidaten worden van harte uitgenodigd hun cv en korte motivatie uiterlijk 7 december 2020 op te sturen naar n.vanderlinde@wo-men.nl
 
De voordracht commissie zal uit alle kandidaten een shortlist van 3 kandidaten maken. Deze commissie bestaat dit jaar uit Atria, COC, Rutgers en WO=MEN. De shortlist wordt voorgelegd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie. Zij maken de uiteindelijke kandidaat aan ons bekend. 


terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.