Actueel | Nieuws

terug

SER-advies 'Samen naar een duurzame keten': zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

08-10-2020
Op 18 september 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ over de herziening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleid. Gendergelijkheid en vrouwenrechten worden genoemd in het advies en de SER stelt dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden zien dit advies als een goede eerste stap naar betekenisvolle vooruitgang op het gebied van IMVO. Maar er is meer nodig om gendergelijkheid en vrouwenrechten in de internationale waardeketens te bevorderen. Zo moet het kabinet actief nationale stappen richting wetgeving zetten.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.