Actueel | Nieuws

terug

Steun voor onafhankelijke toetsing mogelijke schending internationaal humanitair recht

30-11-2023

WO=MEN leden Oxfam Novib en PAX eisen samen met The Rights Forum in een kort geding de onmiddellijke stopzetting van de levering van onderdelen voor Israëlische F35-gevechtsvliegtuigen. De eisers stellen dat met het toestaan van de wapenexport, Nederland zich medeplichtig maakt aan mogelijke schendingen van het oorlogsrecht in Gaza. Het nieuws over de levering van onderdelen van F35-gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren voor "ernstige schendingen”, kwam aan het licht door publicaties van NRC. Inmiddels heeft het kabinet de leveringen bevestigd en aangegeven deze door te willen zetten.  


In een recent persbericht stelt Oxfam Novib directeur Michiel Servaes geen andere oplossing te zien dan een gang naar de rechter. "Wij hebben diverse malen en tot op het hoogste niveau aangedrongen op een onmiddellijk staakt-het-vuren, op vrije toegang voor humanitaire hulp en op een duurzame oplossing die recht doet aan Palestijnse én Israëlische burgers. Dat Nederland middels de levering van militair materieel mogelijk zelf betrokken is bij de bombardementen maakt het des te pijnlijker. Mijn eigen Oxfam-collega’s in Gaza en ruim 2 miljoen vrouwen, mannen en kinderen zitten daar vast en vrezen voor hun leven.” 


WO=MEN Dutch Gender Platform vindt het belangrijk dat wordt getoetst of Nederland zich houdt aan het eigen wapenhandelsbeleid en internationale afspraken zoals het Internationaal Humanitair Recht en het VN Wapenhandelsverdrag. Deze afspraken zijn gemaakt om burgers in gewelddadig conflict te beschermen en te voorkomen dat wapens worden ingezet voor mensenrechtenschendingen. Ook in het Nederlands Nationaal Actieplan 1325 rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP 1325) committeerde het kabinet zich aan toetsing van wapenhandel via en door Nederland aan mensenrechtenstandaarden (subdoel 3.3, p. 28).  


Dit NAP 1325 voert het kabinet uit samen met organisaties als Oxfam en PAX. WO=MEN coördineert de uitvoering van het NAP 1325 samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij roepen het ministerie van Buitenlandse Zaken op zich te houden aan het NAP 1325. WO=MEN steunt daarom de gang naar de rechter door onze leden Oxfam Novib en PAX om te laten toetsen of Nederland zich houdt aan deze afspraken, zowel nationaal en internationaal.  


Neem voor meer informatie contact op met Anne-Floor Dekker, Programma Manager Gender, Peace & Security WO=MEN: a.dekker@wo-men.nl 

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.