Actueel | Nieuws

terug

Terugblik: VN Klimaattop COP28

21-12-2023
Afgelopen maanden heeft WO=MEN, samen met haar leden hard toegewerkt naar de Internationale Klimaatonderhandelingen (UNFCCC COP28). Gezamenlijk riepen we Nederland op om gendergelijkheid centraal te stellen in alle internationale onderhandelingen, of dit nu gaat om mitigatie, adaptatie, schade & verlies of technologie. Verschillende leden reisden af naar Dubai om de klimaatonderhandelingen op de voet te volgen, onder andere: WECF, Both ENDS, CARE Nederland, Simavi, ActionAid, Oxfam Novib, Mama Cash, Cordaid en Hivos. 
 
Op de eerste dag van de Internationale Klimaattop in Dubai werd het fonds van Schade en Verlies aangenomen. Een fonds waarbij rijke vervuilende landen middels financiële middelen compenseren aan landen die op dit moment het hardst geraakt worden door de gevolgen van de klimaatcrisis, en daarom grote verliezen en onherstelbare schade ondervinden. Verder werd een historische stap gezet naar het opnemen van het op termijn stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, een belangrijke ontwikkeling richting de klimaatdoelen in Parijs.  
 
Hoe draagt dit bij aan een rechtvaardige klimaataanpak en welke stappen moeten er daar nog voor gezet worden? Lees hier meer over in de reflecties van verschillende leden: 
Gender & COP28 
In de aanloop van de COP-28 schreef WO=MEN met meerdere organisaties uit het Nederlandse maatschappelijk middenveld een position paper met concrete aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, waarin gender grotendeels gemainstreamd werd.  
 
Ter voorbereiding op de COP zijn we vanuit WO=MEN ook met de Nederlandse delegatie om de tafel gegaan tijdens een kennissessie over gender en klimaat, specifiek gericht op relevante onderhandelingsthema's. We gingen hier dieper in op het belang van de link tussen gender en klimaat, benadrukte het nastreven van de 4 R’en (rights, resources, reality-check en representatie) in het kader van het Nederlands feministisch buitenlandbeleid, en onderstreepten het belang zich expliciet uit te spreken voor gendergelijkheid tijdens internationale klimaatconferenties. Daarnaast deelden onze leden ook concrete aanbevelingen met betrekking tot gender op het gebied van klimaatfinanciering, schade & verlies, adaptatie en het Gender Action Plan. Hier vond een constructieve uitwisseling van kennis en ervaringen plaats tussen de leden van de delegatie en verschillende leden van WO=MEN.
 
Vanuit WO=MEN zijn wij dan ook heel blij met de signalen dat onze oproep aan de Nederlandse overheid ter harte wordt genomen. Zo sprak Jock Geselschap, directeur van het klimaatteam van Inclusieve Groene Groei (IGG), tijdens een panel over Gendergelijkheid en Klimaatveranderingen werd het volgende door de directie gepost:
 
"Gender inequality is a major cause of conflict, violence and poverty, worldwide. But it is only one dimension of the social inequalities that stand in the way of just climate action. Therefore, the Dutch feminist foreign policy has intersectionality as a starting point: it includes not only the gender aspect, but also other marginalized groups. Women, indigenous groups and youth have proven that they are not just victims, but effective agents of change. Our only duty is to amplify their voices!” 
 
Ontwikkelingen met betrekking tot gender tijdens de conferentiewaren onder andere de "Global Conference on Gender and Data”, de lancering van het "Gender Responsive Just Transitions & Climate Action Partnership” tijdens Gender Day, de lancering van het Feminist Climate Justice a Framework for Action van VN Vrouwen, de Gender Just Climate Awards mede georganiseerd door ons lid WECF, en meerdere side-events over gender en klimaat namens onze leden, onder andere over genderrechtvaardige klimaatfinanciering en de link tussen de klimaatcrisis en SRGR. Deze zijn terug te zien op ons Twitter-account.

Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over het gebrek aan ambitie van landen bij de klimaatonderhandelingen, onder andere als het gaat om het verbeteren van het gebrek aan directe toegang tot financiering van groepen in de meest kwetsbare positie, zoals vrouwen, meisjes en inheemse groepen. Ook zijn we bezorgd om de ondervertegenwoordiging van vrouwen tijdens de onderhandelingen op hoog niveau, de zwakke positie van gender en mensenrechten in verschillende onderhandelingen, en de grote invloed van lobbyisten die de fossiele industrie vertegenwoordigen. Dit bevestigt ook hoe belangrijk het is dat maatschappelijke organisaties en specifiek vrouwenrechten en inheemse organisaties betrokken worden en de ruimte krijgen om hun stem te laten horen. 

Lees hier onder andere meer over in de analyse van de Women and Gender Constituency.   

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.