Actueel | Nieuws

terug

VIRTUELE FOTOTENTOONSTELLING: Vrouwen, klimaat en conflict

22-09-2021
 
Tegenwoordig wordt de wereld geconfronteerd met de overlappende dreigingen van klimaatverandering en gewelddadige conflicten, en de ongelijke gevolgen hiervan voor vrouwen en meisjes. Klimaatverandering fungeert als een dreigingsvermenigvuldiger, die bestaande ecologische, sociale, politieke en economische uitdagingen versterkt, waardoor het risico op gewelddadige conflicten toeneemt.
 
Klimaatverandering intensiveert bijvoorbeeld de uitputting van reeds onder druk staande natuurlijke hulpbronnen, waardoor reeds bestaande bestaanszekerheid en voedselonzekerheid toenemen, wat op zijn beurt de grieven verergert en vrede en stabiliteit uitholt. Ongelijke machtsdynamiek en discriminerende gendernormen maken vrouwen en meisjes niet alleen kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering en gewelddadige conflicten, het leidt ook tot hun ondervertegenwoordiging in de besluitvorming over mogelijke oplossingen.
 
Via een virtuele fototentoonstelling vertellen we de verhalen van vrouwen die de wisselwerking tussen klimaat en conflict ervaren in enkele van de meest kwetsbare contexten, terwijl we de noodzaak benadrukken van hun inclusie en invloed in de besluitvorming rond conflictpreventie en klimaatadaptatiestrategieën.
 
 
BEZOEK DE VIRTUALE TENTOONSTELLING HIER

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.