Actueel | Nieuws

terug

Wat de Nederlandse overheid met vrouwen en werk wereldwijd te maken heeft

11-03-2019
Het klinkt zo vanzelfsprekend en eenvoudig: gelijke rechten voor vrouwen en mannen op economisch, politiek en sociaal gebied. Alleen is economische en sociale ongelijkheid aan de orde van de dag en zijn structurele oorzaken van schendingen van vrouwenrechten hardnekkig. En ook al is de businesscase voor gendergelijkheid populair – het blijkt economisch rendabel en zelfs winstgevend voor bedrijven – de wereldwijde schendingen van vrouwenrechten door dezelfde (internationale) bedrijven zijn nog lang niet verholpen. Veel regeringen, ook de Nederlandse, willen gendergelijkheid bevorderen en de economische positie van vrouwen verbeteren, en hebben zich daaraan gecommitteerd. Alleen in het huidige tempo duurt het in West-Europa al 107 jaar om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen uit te bannen.1 Juist de wereldwijde genderongelijkheid en -discriminatie spelen een grote rol bij deze trage ontwikkeling. Om zinvolle en structurele veranderingen te bereiken, moeten overheden en bedrijven nu echt ambitie tonen.
Lees verder


terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.