Actueel | Nieuws

terug

WO=MEN Dutch Gender Platform Input Afrikastrategie 2023-2032

02-10-2023
Op 30 mei jl. publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) de Afrikastrategie. De leden van WO=MEN zijn verheugd met deze strategie die voor het eerst het hele continent bestrijkt. Met oog voor gelijkwaardige partnerschappen in een wereld van veranderende machtsverhoudingen, en erkenning voor ons koloniaal verleden. Dit is een belangrijke basis voor de vormgeving van nieuwe relaties tussen Nederland en Afrikaanse landen. We zijn ook blij met de focus op borging van stabiliteit, vrede en veiligheid als voorwaarde van de sociaaleconomische en politieke ontwikkeling van verschillende landen in Afrika.

De Afrikastrategie volgt een jaar na de aankondiging van het Feministisch Buitenland Beleid (FBB). Leggen we de Afrikastrategie langs de principes van het FBB (Rights, Representation, Resources en Reality Check), dan missen we soms diepgang en urgentie. De positie en rechten van vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen staat onder grote druk in diverse landen in Afrika, ook georganiseerd door overheden zelf. Een feministische Afrikastrategie onderzoekt hoe conflict en sommige economische systemen disproportionele gevolgen hebben voor de veiligheid en sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, en van LHBTQI+ personen. En welke rol (lokale) vrouwen- en jongerengroepen spelen in het bereiken van welvaart, duurzaamheid, stabiliteit, vrede en veiligheid.

De Afrikastrategie kan en moet meer in lijn met zowel het Feministisch Buitenland Beleid als ook het Nationaal Actieplan (NAP) 1325 rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Zet daartoe vooral op de thema’s ‘Gelijkwaardige Economische Ontwikkeling’, ‘Veiligheid en Stabiliteit’ en ‘Migratie, Opvang en Terugkeer’ en ‘Minder Armoede, Meer Duurzaamheid', steviger in op de opbouw van menselijke veiligheid en stabiliteit voor burgers, met name van vrouwen, meisjes en van LHBTQI+ personen. Zet in op stabiele samenlevingen vanaf de basis: werk aan weerbare gemeenschappen, werk aan bescherming van activisten op het gebied van mensen- en vrouwenrechten, werk aan duurzame, inclusieve, rechtvaardige en vreedzame samenlevingen.

Concreet bevelen wij aan: 
  1. Prioriteer een genderlens in de aanpak van gewelddadig conflict;
  2. Pas de principes van het Feministisch Buitenland Beleid en de commitments van het Nationaal Actieplan (NAP) 1325 toe op internationale handel en winning van grondstoffen;
  3. Zet in op preventie en tegengaan van gewelddadig extremisme;
  4. Stel mensenrechten centraal bij Migratie, Opvang en Terugkeer;
  5. Prioriteer gender in de inzet op economische ontwikkeling;
  6. Betrek Afrikaanse vrouwenrechtenorganisaties en lokale gemeenschappen betekenisvol;
  7. Koppel financiële bijdragen aan fondsen en multilaterale ontwikkelingsbanken aan duidelijke voorwaarden.
Lees meer over de aanbevelingen
terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.