Actueel | Nieuws

terug

WO=MEN sluit zich aan bij Feminists for a Binding Treaty

29-02-2024

WO=MEN sluit zich aan bij Feminists for a Binding Treaty

 

Feminists for a Binding Treaty is een internationale coalitie van meer dan 30 mensenrechtenorganisaties die sinds 2016 actief pleiten voor een gender responsief Bindend VN Verdrag Mensenrechten over bedrijven en mensenrechten. Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit hebben wereldwijd te maken met specifieke uitdagingen op het gebied van mensenrechten. Bedrijfsactiviteiten kunnen die, vaak onbedoeld, verergeren. Dit kan variëren van gendergerelateerd en seksueel geweld en intimidatie op de werkplek tot discriminatie bij werving en promotie.[1] Ook zijn vrouwen vaak oververtegenwoordigd in de meest kwetsbare sectoren van de arbeidsmarkt, zoals de informele economie en laagbetaalde sectoren zoals de textielindustrie met slechte arbeidsomstandigheden en gebrek aan vakbondsvrijheid.[1]

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.