Actueel | Agenda

terug

Lancering van het MPI SRGR en hiv/aids

Datum: 04-10-2021
Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Nieuwspoort in Den Haag

Wereldwijd staan fundamentele rechten en vrijheden onder druk. De overwinning van de Taliban baart zorgen voor vrouwenrechten in het land, seksueel geweld wordt ingezet in de oorlog in het Ethiopische Tigray, en ook in de V.S. worden reproductieve rechten aan banden gelegd. Daarnaast is de druk op seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten door de coronapandemie nog eens verhoogd. 
 
Nederland is internationaal koploper voor het bevorderen van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRGR) en het bestrijden van hiv/aids. Dat komt door goede inzet van Nederlandse expertise, getoonde durf om taboes te doorbreken en door brede politieke steun. Nederland is één van de weinige landen die zich zowel politiek over SRGR uitspreekt als er ook daadwerkelijk in investeert, waardoor de toegevoegde waarde van Nederland onmisbaar is. Deze voortrekkersrol is des te belangrijker in een wereld met groeiende tegenkracht. Daarnaast is continuïteit van de Nederlandse inzet op SRGR cruciaal voor het behalen van de Nederlandse ontwikkelingsagenda en de mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s).
 
Om deze voortrekkersrol te behouden en Kamerbrede steun te verankeren, wordt het nieuwe Meerpartijeninitatief SRGR en hiv/aids opgezet. Het MPI SRGR en hiv/aids zal zich richten op het aanjagen en monitoren van de Nederlandse internationale inzet op SRGR en hiv/aids, kennis en expertise genereren en het onderwerp politiek breed blijven waarborgen.
 
Tijdens de lancering van het MPI gaan nieuwe woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in gesprek met Nederlandse experts en lokale partners. Wat kunnen we leren uit het MPI van de vorige regeerperiode? Hoe kan Nederland lokale partners effectief ondersteunen? En waar zullen de nieuwe woordvoerders op focussen de komende periode? 
 
Met interventies van:
• Alexander Hammelburg (D66) en Anne Kuik (CDA)
• Lisa de Pagter, Senior Advocacy Officer Rutgers
• Martha Woldie, programmamanager Amref Ethiopië
• Sara Abou Zaki, programmamanager Marsa Libanon
Moderatie door Mickey Andeweg, Global Advocacy Officer Hivos
 
 

Delen: