Actueel | Agenda

terug

Vrouwen en kinderen in conflict: hoe organiseren we betere bescherming?

Datum: 14-01-2021
Tijd: 19.30u tot 21.30u
Locatie: Online

Vrouwen en kinderen in conflict: hoe organiseren we betere bescherming?
De Nederlandse implementatie van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325

Online event op 14 januari 2021, 19.30u tot 21.30u

De GroenLinks Werkgroep Internationale Betrekkingen nodigt je samen met WO=MEN Dutch Gender Platform uit voor een online sessie over vrouwen en kinderen in conflictgebieden. Wat doet Nederland nu en wat kunnen we verbeteren om op te komen voor de veiligheid, rechten en belangen van vrouwen en kinderen in conflict? 

In 2000 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1325 aan. In deze resolutie zijn de rechten bijeengebracht van vrouwen en kinderen in conflictgebieden, evenals doelstellingen voor internationaal en nationaal beleid voor betere bescherming. Daaropvolgend nam de VN Veiligheidsraad de afgelopen 20 jaar nog eens 10 resoluties aan die lidstaten oproepen om vrouwen en meisjes in conflictsituaties beter te beschermen. 

Een belangrijke stap voor lidstaten om deze resoluties - samen ook wel de Women, Peace and Security (WPS) agenda genoemd - uit te voeren, is het maken van een Nationaal Actieplan (NAP 1325). Nederland stelde sinds 2008 een drietal NAPs 1325 op. Afgelopen jaar is gewerkt aan het vierde NAP 1325 (2021-2025). In dit NAP 1325 beschrijven de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hoe zij samen met ruim 60 maatschappelijke organisaties uitvoering geven aan de WPS-agenda. 

Op 14 januari bespreken we met verschillende experts wat de Nederlandse overheid, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, en maatschappelijke organisaties doen om de rechten en veiligheid van vrouwen en kinderen in conflictsituaties te verbeteren. Ook onderzoeken we of internationaal en nationaal beleid nog voldoende aansluiten op de realiteit van vrouwen en kinderen in conflictgebieden: wat is er politiek en juridisch misschien nog meer nodig? En kunnen we bijvoorbeeld de vervolging en berechting van daders van geweld met gebruik van technologie verbeteren? Met onder andere Anne-Floor Dekker, programma manager Gender, Vrede en Veiligheid bij WO=MEN Dutch Gender Platform en Katharine Fortin, Universitair docent Internationaal Recht bij de Universiteit van Utrecht.

Meld je uiterlijk 13 januari aan via: ibgroenlinks@gmail.com

Na aanmelding ontvang je een link naar het online event en een gedetailleerd programma.  

Delen: