Wat we doen | Programma | Alliantie Politica

Alliantie Politica

Sinds begin 2023 zet WO=MEN Dutch Gender Platform zich in Nederland in voor de politieke participatie van vrouwen in al hun diversiteit. Wij doen dit door met Stem op een Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Emancipator samen te werken via Alliantie Politica.  


De politieke participatie van vrouwen is niet alleen belangrijk voor gendergelijkheid, maar ook voor het functioneren van onze democratie. Het zorgt voor een toename van het vertrouwen in de politiek en de betrokkenheid van burgers neemt hierdoor toe.  


Ondervertegenwoordigde groepen worden beter vertegenwoordigd door mensen die op hen lijken. De deelname van vrouwen aan de politiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau beïnvloedt dus de beleidskwesties die worden overwogen, en de soorten oplossingen die worden voorgesteld.  


Sinds Suze Groeneweg als eerste vrouw in 1918 in de Tweede Kamer kwam, is er veel bereikt op het gebied van vrouwenemancipatie. Desondanks zijn vrouwen in de Nederlandse politiek nog steeds ondervertegenwoordigd. Zo is slechts ongeveer 30% van de politici vrouw en heeft Nederland nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. 


V
eruit de meeste gemeenteraden, provincies, waterschappen, en de Eerste en Tweede Kamer hebben nog nooit een gelijk genderverdeling gehad. Vrouwen ervaren allerlei barrières vanaf het moment dat zij actief willen worden. Het aandeel vrouwen in de politiek stijgt de afgelopen jaren dan ook nauwelijks meer. Alliantie Politica zal zich komende jaren inzetten voor meer politieke participatie en representatie van vrouwen in Nederland. 
 

WO=MEN is actief in nationale en internationale beleidsprocessen en gaat regelmatig om tafel met ambtenaren en politici en weet hoe de politieke en beleidsmatige processen werken en gesterkt kunnen worden. Door het continue monitoren van ontwikkelingen blijft de alliantie geïnformeerd en kan deze snel inspelen op ontwikkelingen bij internationale processen die bijdragen aan het verantwoordelijk houden van de Nederlandse overheid m.b.t. internationale commitments op politieke participatie.

 

Het brede leden- en partnernetwerk van WO=MEN, op zowel nationaal als internationaal niveau, wordt op een waardevolle wijze ingezet voor de doeleinden van de alliantie. Deze netwerkfunctie draagt bij aan het motiveren en het versterken van de politieke participatie van vrouwen in al hun diversiteit in Nederland. 

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.